Tiến sĩ Nguyễn Thị Loan

Aug 31, 2020
Giảng viên Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Với gần 20 năm công tác trong ngành giáo dục, cô có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy đặc biệt là áp dụng phương pháp giảng dạy tiêu chuẩn quốc tế như phương pháp STEAM.