Tin học căn bản- Sơ cấp

Aug 31, 2020
Giúp trẻ dần làm quen với máy vi tính, sử dụng tốt các phần mềm cơ bản như Trình duyện, Explorer, Word, Paint...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *