Category: Tin học nâng cao


Media – Nâng cao

Rèn luyện các kỹ năng chỉnh sửa ảnh, phim ảnh phức tạp; học tập cách làm việc nhóm trong các dự án sản xuất media.

Tin học nâng cao – Luyện thi

Đào tạo các kỹ năng sử dụng máy tính, đào tạo tư duy, cách thức giải các đề tin học khó trong các cuộc thi các cấp.

Lập trình Scratch- Nâng cao

Đào tạo chuyên sâu về tư duy logic, kết hợp các kỹ thuật phức tạp để sản xuất các sản phẩm phần mềm hoàn hảo.

Lập trình Web HTML/CSS

Đào tạo các kiến thức tổng quan về Internet, web; phát triển các kỹ năng lập trình và lập trình giao diện web.

Tin học căn bản- Sơ cấp

Giúp trẻ dần làm quen với máy vi tính, sử dụng tốt các phần mềm cơ bản như Trình duyện, Explorer, Word, Paint…

Media- Cơ bản

Học kiến thức cơ bản về truyền thông và tự mình sản xuất ra các sản phẩm truyền thông: tranh, ảnh, video…

Lập trình Tynker- Cơ bản

Học lập trình bằng ngôn ngữ Tynker, cách thức lập trình, tập rèn luyện tư duy logic và cách giải quyết vấn đề